Vitruvius

Anamnese


Een consult bij de osteopaat duurt gemiddeld 45 min. De osteopaat begint met de “anamnese”, hierbij wordt gevraagd naar de reden van het consult en de medische geschiedenis en levensstijl van de patiënt wordt in kaart gebracht. Dit helpt om een goed overzicht van het functioneren van de patiënt te krijgen.

Vitruvius

Klinisch onderzoek


Daarna volgt een klinisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek staat, ligt of zit de patiënt op de behandel-tafel. Het onderzoek richt zich op de beweeglijkheid van het bewegingsapparaat, het bindweefsel, de organen en het “cranio-sacraal” systeem. De osteopaat doet testen om te bepalen welke technieken hij zal gebruiken en of osteopathie de klacht kan behandelen. Als blijkt dat de klacht niet geschikt is voor osteopathie, verwijst de osteopaat door naar de huisarts voor nader onderzoek.

Vitruvius

Behandeling


Wanneer het klinische onderzoek is afgerond, gaat de behandeling van start. Er worden technieken gebruikt die uitgaan van een holistische visie op het lichaam. Hierdoor kan het zijn dat de osteopaat op andere plaatsen behandelt dan waar de klacht zich bevindt. De osteopaat heeft als doel om de oorzaak van de klacht weg te nemen, waarna het lichaam in staat is om zichzelf weer te herstellen. Deze herstelperiode heeft tijd nodig, daarom zitten er ruim twee a drie weken tussen de behandelingen.